Projekt pt. „Śmiechobajki z Eurogrodu”

Projekt pt. „Śmiechobajki z Eurogrodu” został zainicjowany przez młodzież z Polski, Turcji i Rumunii. Uczestnicy to grupa 27 osób, która zgłosiła się do organizacji partnerskich z propozycją zorganizowania warsztatu teatralnego o charakterze społecznym. Pomysł wynikł, z zainteresowań młodzieży sztuką sceniczną, którą chcą się dzielić z chorymi i niepełnosprawnymi...
Read More

Projekt „Polityka młodych”

Projekt „Polityka Młodych” organizowany przez naszą Fundację zrzesza młodzież z trzech szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, Liceum Ogólnokształcące  im. M. Kopernika z Wieruszowa oraz XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi. Grupa 39 młodych osób jest żywo zainteresowana aktywnym współdziałaniem z władzami lokalnymi w...
Read More

Healthy food, good life – projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, KA105 – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Fundacja Edu4You realizuje międzynarodowy projekt od 01.06.2020 do 31.12.2020 Miejsce: Łódź, Polska Projekt to wymiana młodzieży między organizacjami z następujących krajów: VEDOGIOVANE z Włoch. EDUFONS - Centar za celozivotno obrazovanje z Serbii. NGO Youth Club Active z Estonii. W trakcie warsztatów podczas wymiany powstanie multimedialna książka kucharska z przepisami na zdrowe...
Read More

Projekt pt. Dołącz do nas! ASOS 2014-2020

Projekt pt. Dołącz do nas! „Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” Cel główny Kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych u 100 osób w wieku 60+ z województwa łódzkiego poprzez upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie i zaangażowanie w działalność wolontarystyczną od 01.04.2020 do...
Read More

Funny tales from Eurospace (Śmiechobajkaz Eurogrodu) – projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, KA105 – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Fundacja Edu4You realizuje międzynarodowy projekt od 15.03.2020 do 14.12.2020r. Miejsce: Łódź, Polska Fundacja Edu4You organizuje międzynarodowy projekt pt. „Funny tales from Eurospace” wraz z 2 organizacjami:  Asociatia TEAM 4 Excellence z Rumunii Tokat Ekonomik Kalkinma ve Meslek Edindirme Dernegi z Turcji. Celem głównym projektu jest wymiana młodzieży z 3 krajów w Łodzi w...
Read More

Upcykling Show – projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, KA105 – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

I jeszcze na początku zmienń: Fundacja Edu4You zrealizowała międzynarodowy projekt od 14.02.2020 do 14.11.2021 pt. Upcykling Show. Projekt został zrealizowany i sfinansowany dzięki Programowi Erasmus.Miejsce: Łódź, Polska Projekt był realizowany wraz z organizacjami pozarządowymi: SCAMBIEUROPEI z Włoch. Projekt stanowił międzynarodową wymianę młodzieży między 2 krajami...
Read More
Top