My friendship with the planet – projekt Erasmus+

Projekt został zrealizowany z udziałem partnerów Polski, Turcji, Czech, Cypru oraz Włoch na
terenie Łodzi w dniach 11-21.07.2022.

Uczestnikami było 30 osób żywo zainteresowanych ekologią oraz ochrona klimatu.
Głównym celem projektu była wymiana młodzieży z Polski oraz krajów partnerskich i
zorganizowanie wydarzenia jakim była publiczna prelekcja pt. „Save our planet” na terenie
centrum handlowym Manufaktura.
W trakcie tego eventu młodzież zaprezentowała grupie mieszkańców miasta i okolic witrynę
internetową. „My friendship with the planet” oraz poprowadziła prelekcję na temat
zachęcania mieszkańców miasta do podjęcia działań związanych z poszanowaniem natury,
propagowania działań związanych z rozwiązywaniem problemów klimatycznych, które będą
miały pozytywny wpływ na ochronę klimatu, edukowanie w zakresie korzyści społecznych z
efektywnego i przyjezdnego dla planety gospodarowania zasobami.

Tam jeszcze pod tekstem dodaj 2 treści:
że prelekcja „SOS na rzecz klimatu” jest do obejrzenia na YouTube pod linkiem:

Strona utworzona przez młodzież „My friendship with the planet” z artykułami przez nich napisanymi ejst do obejrzenia: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083276787744