Projekt pt. „Śmiechobajki z Eurogrodu”

Projekt pt. „Śmiechobajki z Eurogrodu” został zainicjowany przez młodzież z Polski, Turcji i Rumunii. Uczestnicy to grupa 27 osób, która zgłosiła się do organizacji partnerskich z propozycją zorganizowania warsztatu teatralnego o charakterze społecznym. Pomysł wynikł, z zainteresowań młodzieży sztuką sceniczną, którą chcą się dzielić z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi. Realizując warsztat młodzież chce zwrócić uwagę na istotne zagadnienia dotyczące zróżnicowania między narodami, pokazać światu sposoby przełamywania barier międzykulturowych, ale i barier w relacjach z chorym, unikania ewentualnych błędów w postrzeganiu innoś

ci we wszystkich jej aspektach. Celem głównym projektu jest wymiana młodzieży z 3 krajów w Łodzi w ramach wspólnego przedsięwzięcia, którym jest realizacja sztuki teatralnej w 3 placówkach opiekuńczych. Scenariusz sztuki poruszał będzie zagadnienia istotne dla młodych ludzi: budowanie świadomości różnic kulturowych i dialogu międzykulturowego przy uwrażliwieniu na cierpienie drugiego człowieka. Projekt realizowany był do 14.09.2021 r.

Przedstawienie Śmiechobajka zrealizowane dla dzieci ze szpitala dr J.Bibińskiego w Łodzi

Top