Projekt „Polityka młodych”

Projekt „Polityka Młodych” organizowany przez naszą Fundację zrzesza młodzież z trzech szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, Liceum Ogólnokształcące  im. M. Kopernika z Wieruszowa oraz XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi. Grupa 39 młodych osób jest żywo zainteresowana

aktywnym współdziałaniem z władzami lokalnymi w tworzeniu polityki dla młodzieży, nawiązaniem dialogu pomiędzy przedstawicielami młodzieży a władzami lokalnymi w zakresie tworzenia wspólnej polityki oraz przybliżeniem szerokiemu gronu problemów jakie napotyka współczesna polityka młodzieżowa zarówno w regionie jak i w naszym kraju.

Uczestnicy projektu to aktywiści młodzieżowi, którzy widzą niedostateczne zaangażowanie władz lokalnych oraz samej młodzieży w tworzenie polityki. Zdają oni sobie sprawę z faktu, iż polityka młodzieżowa ma służyć młodzieży, stwarzać im warunki do optymalnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym. Sama w sobie ma być mechanizmem uruchamiającym dialog społeczny między młodymi a politykami i decydentami. Aby tak mogło się stać młodzież musi zostać włączona w proces tworzenia prawa, musi prowadzić aktywny dialog społeczny. W trakcie warsztatów młodzież zgłebia swoją wiedzę i kompetencje zarówno na tematy związane z procesem legislacyjnym, która jest niezbędna aby włączyć się w politykę i aktywnie ją tworzyć, ale również umiejętność autoprezentacji, prowadzenia dialogu i negocjacji, które są jej niezbędne aby stać się pełnoprawnym partnerem do dyskusji dla władz lokalnych i polityków, którzy nie zawsze słyszą ich głos w kluczowych dla młodzieży sprawach.

Fundacja poprzez projekt pragnie pomóc młodzieży podnieść kluczowe kompetencje interpersonalne, umiejętności autoprezentacji oraz wiedzę z dziedziny prawa i social mediów, ale również unaocznić młodzieży wchodzącej na rynek pracy jak wiele może dla społeczności. Fundacja ma świadomość, iż młodzi ludzie są ekspertami w swojej własnej sprawie, a więc powinni aktywnie brać udział w tworzeniu polityki, a angażując ich w proces tworzenia i konsultacji buduje się społeczne zaplecze dla przyszłych aktywności.

Top