Projekt pt. Dołącz do nas! ASOS 2014-2020

Projekt pt. Dołącz do nas!

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Cel główny

Kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych u 100 osób w wieku 60+ z województwa łódzkiego poprzez upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie i zaangażowanie w działalność wolontarystyczną od 01.04.2020 do 31.12.2020

W ramach projektu „Dołącz do nas!” obejmujemy wsparciem 100 osób 60+ z miasta Łodzi oraz gmin ościennych Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki, bez względu na płeć, wykształcenie, przeszłość zawodową i status materialny. Z tego 10 uczestników stanowią osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzez aktywizację osób 60+ projekt ma przyczynić się w polśrodowisku lokalnym do kształtowania pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie. Zadanie składa się z 5 modułów:

  1. Trening kompetencji społecznych
  2. Panel obywatelski
  3. Warsztaty „O wolontariacie”
  4. Wizyty wolontariackie
  5. Podsumowanie działań projektowych „Kawiarenka obywatelska”

Projekt jest ukierunkowany na działania związane z podniesieniem kompetencji społecznych seniorów w zakresie wrażliwości społecznej, sterowania sytuacjami społecznymi, budowania kodeksu etycznego, radzenia sobie ze stresem i frustracją do podjęcia działań wolontariackich.

Zadanie przyczyni się do: podniesienia wiedzy i umiejętności z obszaru wolontariatu podczas procesu edukacji, podniesienia aktywności społecznej seniorów, popularyzacji wolontariatu, zmiany wizerunku postrzegania starości w społeczeństwie.

 

 

 

Galeria zdjęć

Top