Upcykling Show – projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, KA105 – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

I jeszcze na początku zmienń: Fundacja Edu4You zrealizowała międzynarodowy projekt od 14.02.2020 do 14.11.2021 pt. Upcykling Show. Projekt został zrealizowany i sfinansowany dzięki Programowi Erasmus.
Miejsce: Łódź, Polska

Projekt był realizowany wraz z organizacjami pozarządowymi:

  1. SCAMBIEUROPEI z Włoch.

Projekt stanowił międzynarodową wymianę młodzieży między 2 krajami realizowaną na terenie Polski w Łodzi i odnosił się do przybliżenia problemów ekologicznych naszej planety, idei wtórnego przetwarzania odpadów, poznaniem różnic kulturowych przy wykorzystaniu potencjału jaki daje moda jako środek przekazu informacji.
Warsztat poruszał zagadnienia istotne dla młodych ludzi: przeciwdziałanie globalnemu
ociepleniu, promowanie idei wtórnego wykorzystania odpadów, budowanie świadomości różnic kulturowych i dialogu międzykulturowego jako wyzwanie dla uczestników globalnej wioski przy wykorzystaniu szczególnego środka przekazu jakim jest moda. Finałem projektu była organizacja pokazu mody zorganizowanego na teranie Centrum kulturalno – handlowym Piotrkowska Off.
Potrzebą młodzieży było ukazanie szerokim kręgom społeczeństw UE problemów związanych z globalnym ociepleniem, zapoznaniem z ideą wtórnego wykorzystania odpadów komunalnych oraz zobrazowanie korzyści jakie niesie wtórne wykorzystane odpadów dla nas wszystkich.

Pokaz mody Upcykling Show zrealizowany przez Program Erasmus+

Top